Mahdollisten terveysvaikutusten tutkiminen: Tupakan haittojen vähentämisstrategioiden tutkiminen kehitysmaissa

Äskettäin paljastettu tutkimus, "Haittojen vähentämisen sisällyttäminen tupakoinnin torjuntaan: Kuinka monta ihmishenkeä voitaisiin pelastaa nopeuttamalla tupakantorjuntapolitiikkaa Kazakstanissa, Pakistanissa, Etelä-Afrikassa ja Bangladeshissa?" valaisee mahdollisia tapoja pelastaa ihmishenkiä. Esitteli tapahtumassa tobaccoharmreduction.net Lontoossa tehdyn tutkimuksen mukaan Ruotsin tupakkahaittojen vähentämisstrategioiden (THR) hyväksyminen voisi mahdollisesti säästää 2,6 miljoonaa henkeä näissä neljässä kehitysmaassa vuoteen 2060 mennessä.

Tohtori Derek Yach, raportin tärkein kirjoittaja, korostaa tarvetta tarkastella uudelleen tupakoinnin torjuntapolitiikkaa. Perinteiset toimenpiteet näyttävät saavuttaneen tasangon, ja vaikka tupakointi on edelleen johtava ehkäistävissä oleva ennenaikaisen kuoleman syy maailmanlaajuisesti, hallituksilla on työkalut mahdolliseen muutokseen. Tärkeää on tunnustaa tupakan haittoja vähentävillä tuotteilla, joita tällä hetkellä käyttää 150 miljoonaa ihmistä maailmanlaajuisesti, ja niillä on rooli kriisinratkaisussa.

Tutkimus käsittelee tupakoinnin huomattavaa määrää, joka vaatii yli 8,5 miljoonaa ihmishenkeä vuosittain, ja Maailman terveysjärjestön (WHO) ennusteiden mukaan se voi nousta 10 miljoonaan. Raportissa esitetään kuitenkin vaihtoehtoinen näkökulma korostamalla mahdollisuuksia estää merkittäviä ihmishenkien menetyksiä Kazakstanissa, Pakistanissa, Etelä-Afrikassa ja Bangladeshissa ottamalla käyttöön tupakan haittojen vähentäminen.

Tohtori Delon Human, raportin keskeinen kirjoittaja, ehdottaa, että tupakantorjunta ei yksinään riitä torjumaan juurtunutta savukeepidemiaa. Ehdotetaan kattavia haittojen vähentämistoimenpiteitä, mukaan lukien vähemmän haitallisten vaihtoehtojen, kuten höyrystys- ja nikotiinipussien, hyväksyminen, saatavuus ja kohtuuhintaisuus. Keskeisinä komponentteina käsitellään myös ennakoivia toimenpiteitä syövän varhaiseen diagnosointiin ja hoitoon.

Ruotsin menestystarina esitetään havainnollistavana esimerkkinä siitä, mitä tupakkahaittojen vähentämisellä voidaan saavuttaa. Maa etenee kohti käytännöllisesti katsoen "savuttomaksi" muodostumista, ja tupakointiaste putoaa lähes 5%:iin. Tämä saavutus heijastelee positiivisesti ja korreloi myös Euroopan alhaisimpien syöpätasojen ja tupakoinnin aiheuttaman kuolleisuuden vähenemisen kanssa. Ruotsin huomaavainen lähestymistapa haittojen vähentämiseen, josta on esimerkkinä äskettäinen päätös alentaa nuuskan, vähemmän haitallisen tupakkavaihtoehdon, verotusta, korostetaan myötävaikuttavana tekijänä.

Raportti sisältää arvioita mahdollisista pelastuneista ihmishengistä neljässä tutkitussa maassa haittojen vähentämisstrategioiden integroimalla:

– Etelä-Afrikka: 320 000 ihmishenkeä
– Bangladesh: 920 000 ihmishenkeä
– Kazakstan: 165 000 ihmishenkeä
– Pakistan: 1,2 miljoonaa ihmishenkeä

Dr. Human päättää viestin, jossa kehotetaan päättäjiä ympäri maailmaa olemaan luopumatta tupakoinnin torjunnasta, vaan harkitsemaan sen rikastamista validoiduilla haittojen vähentämisstrategioilla. Raportissa korostetaan, että poliittisilla päättäjillä on sekä moraalinen velvollisuus että käytännön keinot toimia, mikä viittaa siihen, että haittojen vähentämisstrategioiden ottaminen käyttöön voi mahdollisesti muuttaa narratiivia synkistä tilastoista todellisiksi tarinoihin pelastuneista ihmishenkistä. Tulokset korostavat tarvetta tarkastella tasapainoisesti tupakan haittojen vähentämisen mahdollisia vaikutuksia maailmanlaajuisissa toimissa tupakoinnin haitallisia vaikutuksia vastaan.

Jaa:

saatat pitää myös

Huomaavaiset pussit

Joka vuosi 700 000 ihmistä menetetään traagisesti kaikkialla EU:ssa tupakointiin liittyvien sairauksien vuoksi. Kuten EU arvioi erilaisia nikotiini...

Huomaavaiset pussit

Ruotsi ehdottaa merkittäviä muutoksia nuuskatuotteiden sallittuun nikotiinipitoisuuteen. Äskettäin hallituksen tutkija Inga-Lill Askersjö suositteli...

fiFI

Tilaa uutiskirjeemme