Resurscenter

Spänn din förespråkare med Considerate Pouchers-resurser

Rädda liv som svenskar

Välkommen till vår samling av aktivistresurser för Considerate Pouchers över hela världen.

När vi strävar efter en framtid utan rökning lyser Sverige som ett exempel på hur skademinskningsstrategier kan leda till betydande framsteg. Med Sverige på väg att bli det första rökfria landet i världen finns det mycket vi kan lära och ta till oss av deras tillvägagångssätt. För att stödja aktivister har vi tagit fram en rad material som syftar till att utrusta dig med de verktyg som behövs för att kämpa för Sveriges effektiva metoder i dina samhällen.

Allt här är tillgängligt gratis och kan anpassas till din påverkansarbete. Här är en glimt av vad vår kollektion erbjuder:

Activist Toolkit: Detta allt-i-ett-paket ger allt som behövs för att främja saken, inklusive en mall för ett pressmeddelande, ett övertygande bildspel som visar upp Sveriges skademinskningsprestationer, ett detaljerat faktablad med viktig information om det svenska tillvägagångssättet och en taktisk guide för interaktion med politiker.

Pressmeddelande

Swedish Success Slide Deck

Swedish Approach Faktablad

Guide för engagemang för beslutsfattare

Digital Advocacy Tillgångar: Förstärk din marknadsföring online med vår uppsättning sociala medier, redo för anpassning och spridning. Använd dessa verktyg för att sprida vårt delade budskap vida omkring.

Grafik

Grafik för olika länder och språk: Kommer snart

Engagerande videoklipp: Tack vare våra allierade på "We Are Innovation" belyser detta engagerande klipp från deras dokumentär Sveriges framgångsrika resa i skademinskning. Det är ett kraftfullt verktyg för att fängsla din publik och väcka diskussioner online.

videoklipp

Låt oss utnyttja dessa verktyg för opinionsbildning

Vi uppmanar er att använda dessa resurser för att motivera era samhällen och lokala beslutsfattare att se det svenska tillvägagångssättet som en effektiv strategi för att minska förekomsten av rökning och förbättra folkhälsan. Genom att arbeta tillsammans kan vi sprida denna positiva påverkan och förespråka politik som fokuserar på skademinskning och hälsa.

Fullt paket

Varje åtgärd bidrar till vårt gemensamma mål om en rökfri framtid. Låt oss maximera dessa verktyg och sträva efter en tid då framgångarna i Sverige kan ses globalt. 

Tack för ditt engagemang för denna sak. 

United, vår påverkan är större.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt mål är att öka medvetenheten om nikotinpåsar och deras effektivitet när det gäller att minska de skador som orsakas av tobaksbruk. Vi är rösten för en levande gemenskap av individer som framgångsrikt har övergått till rökfria liv med hjälp av nikotinpåsar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra tillkännagivanden och kommande digitala och gräsrotsevenemang, där du kan hjälpa pouchanvändare att göra sina röster hörda.

Att anamma skademinskning är nyckeln till att skapa rökfria samhällen och förbättra folkhälsan för alla."

Gå med idag!

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev