Navigera i EU:s senaste drag: En nikotinpåse användares perspektiv

Publicerad på:

Publicerad i:

Den senaste tidens surr kring EU:s ansträngningar att skärpa tyglarna när det gäller tobaksanvändning har fångat uppmärksamheten hos nikotinpåseentusiaster som jag själv. Silvia Pelella, policy- och kommunikationsansvarig för NGO Rökfritt partnerskap, har belyst tobaksindustrins historia av att manipulera EU:s förfaranden för tobakskontroll. Som en lojal användare av nikotinpåsar kan jag inte låta bli att begrunda effekten av den reviderade Tobaksskattedirektivet (TTD) på nikotinprodukter som har blivit en del av många liv som mitt.

Silvia Pelellas kommentarer understryker det avgörande sambandet mellan aktuella regler för tobakskontroll och EU:s bredare hälsomål. EU:s mål att harmonisera skattebehandlingen av nya tobaksprodukter, inklusive moderna orala produkter, vaping- och tobaksuppvärmningsprodukter, har höjt ögonbrynen bland nikotinpåsarnas användare. Vi måste prioritera folkhälsan framför allt, särskilt tobaksindustrins vinstmotiv är ingen prioritet för oss.

Som användare av nikotinpåse kan jag inte låta bli att undra över den framtida väg EU kommer att gå. Att balansera allmänhetens hälsobehov, som jag själv, med de olika industriernas kommersiella intressen är en delikat utmaning. Pelellas ord understryker vikten av vaksamhet och samarbete för att utforma smarta policyer kring nikotinprodukter på den europeiska marknaden. Att tillåta varje land att göra sina egna experiment med olika åtgärder verkar också bättre än en enstaka metod. Sverige gjorde trots allt sitt eget experiment och vi har sett hur framgångsrika de är på vägen mot att bli det första rökfria landet i Europa. 

När EU ger sig ut på sin resa mot mer omfattande tobakskontrollåtgärder, befinner sig nikotinpåseanvändare i skärningspunkten av denna novella berättelse. Pelellas avslöjanden påminner oss om att smarta policyer är svåra att uppnå och kräver mycket samarbete och utbyte av bästa praxis över hela linjen. När det nuvarande mandatet närmar sig sitt slut i oktober 2024 kommer EU:s svar på dessa utmaningar att fungera som ett lackmustest, som visar sin lojalitet till att skydda folkhälsan framför företagens intressen och vilken inverkan detta har på vardagskonsumenter som jag.

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev