Utforska potentiella hälsoeffekter: Undersöka strategier för att minska tobaksskador i utvecklingsländer

Publicerad på:

Publicerad i:

En nyligen avslöjad forskningsstudie, med titeln "Integrera skademinskning i tobakskontroll: Hur många liv skulle kunna räddas genom att påskynda tobakskontrollpolitiken i Kazakstan, Pakistan, Sydafrika och Bangladesh?" belyser en möjlig väg att rädda liv. Presenterad vid ett event av tobaccoharmreduction.net i London tyder studien på att antagandet av Sveriges strategier för att minska tobaksskador (THR) potentiellt kan rädda 2,6 miljoner liv i dessa fyra utvecklingsländer till 2060.

Dr. Derek Yach, huvudförfattaren till rapporten, betonar behovet av en omprövning av tobakskontrollpolitiken. Traditionella åtgärder verkar ha nått en platå, och även om rökning förblir en ledande förebyggbar orsak till för tidig död globalt sett, har regeringarna verktygen för potentiell omvandling. Att erkänna tobaksreducerande produkter, som för närvarande används av 150 miljoner människor över hela världen, som har en roll i krislösning är en nyckelaspekt.

Studien tar upp den betydande mängden rökning, som kräver över 8,5 miljoner liv årligen, med prognoser från Världshälsoorganisationen (WHO) som indikerar en potentiell ökning till 10 miljoner. Rapporten presenterar dock ett alternativt perspektiv genom att lyfta fram potentialen för att förhindra betydande förluster av människoliv i Kazakstan, Pakistan, Sydafrika och Bangladesh genom antagandet av tobaksreducering.

Dr. Delon Human, en viktig bidragsgivare till rapporten, föreslår att enbart tobakskontroll kan vara otillräckligt för att bekämpa den invanda cigarettepidemin. Omfattande skadebegränsande åtgärder föreslås, inklusive acceptans, tillgänglighet och överkomlighet av mindre skadliga alternativ som vaping- och nikotinpåsar. Proaktiva åtgärder för tidig cancerdiagnostik och behandling diskuteras också som avgörande komponenter.

Sveriges framgångssagan presenteras som ett belysande exempel på vad tobaksreducering kan åstadkomma. Landet gör framsteg mot att bli praktiskt taget "rökfritt", med rökfrekvensen som sjunker till nästan 5%. Denna prestation speglar inte bara positivt utan korrelerar också med de lägsta cancerfrekvenserna i Europa och minskad dödlighet i rökning. Sveriges hänsynsfulla förhållningssätt till skademinskning, exemplifierat av det senaste beslutet att sänka skatterna på snus, ett mindre skadligt tobaksalternativ, lyfts fram som en bidragande orsak.

Rapporten ger uppskattningar av potentiella liv som räddats i de fyra studerade länderna genom integrering av skademinskningsstrategier:

– Sydafrika: 320 000 liv
– Bangladesh: 920 000 liv
– Kazakstan: 165 000 liv
– Pakistan: 1,2 miljoner liv

Dr. Human avslutar med ett budskap som uppmanar beslutsfattare över hela världen att inte överge tobakskontrollen utan att överväga att berika den med validerade skademinskningsstrategier. Rapporten betonar att beslutsfattare har både en moralisk skyldighet och praktiska medel att agera, vilket tyder på att antagande av skademinskningsstrategier potentiellt kan omforma berättelsen från dyster statistik till verkliga berättelser om liv som räddats. Resultaten understryker behovet av ett balanserat övervägande av de potentiella effekterna av att minska tobaksskador i de globala ansträngningarna mot rökningens skadliga effekter.

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev