Ökande uppmaningar till EU att ompröva antirökpolitiken och anamma den svenska strategin för att slå rökning

Författare

Publicerad på:

Publicerad i:

EU har hittills misslyckats med att implementera ett effektivt tillvägagångssätt för att bekämpa antalet rökare, men Sverige fortsätter att föregå med gott exempel.

Annan Världs tobaksdagen, ett datum som fastställts av Världshälsoorganisationen som syftar till att öka medvetenheten om de globala hälsorisker som är förknippade med rökning, passerar med små förändringar i tillståndet för rökepidemin i Europa. Både konsumenter och ledamöter av Europaparlamentet uppmanar Europeiska unionen (EU) att agera och följa Sveriges framgångsrika strategi för att sluta röka. EU har hittills misslyckats med att implementera ett effektivt tillvägagångssätt för att bekämpa rökfrekvensen samtidigt som Sverige, det enda landet i världen som är på väg att bli rökfritt, får enorm uppmärksamhet för sina anmärkningsvärda prestationer.

EU, tillsammans med många andra länder runt om i världen, driver en kontraproduktiv strategi för att bekämpa rökepidemin. Dess tillvägagångssätt har varit att få alternativa produkter att verka lika skadliga som tobak, begränsa tillgången till dem och öka beskattningen för att göra dem dyrare och motverka användningen. Och den strategin ger ganska nedslående resultat.

Trots alla ansträngningar från de europeiska institutionerna ligger den totala rökningsfrekvensen i EU fortfarande på 25%, och cirka 700 000 människor dör på grund av rökrelaterade sjukdomar varje år. Men snarare än att ändra sitt tillvägagångssätt, planerar EU att intensifiera sitt tillslag mot alternativa nikotinprodukter, inklusive högre skatt på vaping och smakförbud. Dessutom förblir idén om att legalisera snus frånvarande, trots att det enda landet som är undantaget från förbudet, Sverige, är det mest framgångsrika i kampen mot rökning tack vare bytet av rökare från tobak till detta mindre skadliga alternativ.

 I slutet av 2022 var den dagliga rökfrekvensen i Sverige bara 5,6%, den i särklass lägsta i EU, och det skandinaviska landet förväntas nå rökfria målet på under 5% i slutet av året. 

Julia Kril, World Vapers Alliance

Men varför misslyckas EU:s strategi? Eftersom dess restriktiva inställning till tobaksreducerande produkter ger rökare bara två alternativ: total avhållsamhet eller rökning. Även om total avhållsamhet kan vara det ideala målet för många, är det också högst orealistiskt. Efterfrågan på nikotinkonsumtion är uppenbar, vilket miljontals rökare världen över visar. Produkter som snus, vaping och nikotinpåsar separerar effektivt de mest skadliga komponenterna i rökning från nikotinkonsumtion. Även om de inte är helt riskfria, erbjuder dessa alternativ ett mycket mindre skadligt sätt att konsumera nikotin jämfört med rökning. Därför bidrar varje rökare som byter till dessa produkter till att förbättra folkhälsan.

Originalartikeln finns tillgänglig här

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev