Spara nikotinpåsar i Storbritannien

Nikotinpåsar - Storbritanniens regering vill höra från dig!

Den 6 oktober 2023 publicerade den brittiska regeringens Department for Health and Social Care ett kommandodokument med titeln "Stoppar starten: vår nya plan för att skapa en rökfri generation. Detta dokument beskriver regeringens föreslagna åtgärder för att sluta röka och ta itu med frågan om ungdomsvaping. Förslagen tittar på tre huvudområden; förändringar av rökåldern, åtgärder för att ta itu med ungas vaping och efterlevnad av lagstiftning. Viktigt är att kommandopapperet också uppmärksammar nikotinpåsar, och förslaget föreslår att man undersöker potentiella restriktioner för sådana produkter. Regeringen har inlett ett offentligt samråd kring de föreslagna förändringarna – "Skapa en rökfri generation och ta itu med ungdomsvaping: dina åsikter”. Detta skapar en fantastisk möjlighet för användare av nikotinpåse att få sina röster hörda.

Vi måste agera NU!

Den brittiska regeringen, tillsammans med decentraliserade förvaltningar, försöker förstå de potentiella effekterna på företag och individer av de föreslagna ändringarna.

Som användare av nikotinpåsar – det är viktigt att vi drar nytta av denna möjlighet för att säkerställa att lagstiftningen inte hindrar rökare från att byta till alternativ – utan i stället säkerställer att nikotinpåsar är tillgängliga för vuxna användare och har rätt lagstiftande erkännande.

Det finns fyra nyckelpunkter som vi tror starkt på

Den 6 oktober 2023 publicerade den brittiska regeringens Department for Health and Social Care ett kommandodokument med titeln "Stoppar starten: vår nya plan för att skapa en rökfri generation. Detta dokument beskriver regeringens föreslagna åtgärder för att sluta röka och ta itu med frågan om ungdomsvaping. Förslagen tittar på tre huvudområden; förändringar av rökåldern, åtgärder för att ta itu med ungas vaping och efterlevnad av lagstiftning. Viktigt är att kommandopapperet också uppmärksammar nikotinpåsar, och förslaget föreslår att man undersöker potentiella restriktioner för sådana produkter. Regeringen har inlett ett offentligt samråd kring de föreslagna förändringarna – "Skapa en rökfri generation och ta itu med ungdomsvaping: dina åsikter”. Detta skapar en fantastisk möjlighet för användare av nikotinpåse att få sina röster hörda.

Åldersbegränsande försäljning till över 18 år

Nikotinpåsar är avsedda för vuxenbruk, och lagstiftningen måste uppdateras i enlighet med detta. För närvarande finns det inga lagliga åldersbegränsningar för dessa produkter, ett kryphål som kräver uppmärksamhet.

Begränsar nikotinpåsens styrka till en rimlig siffra

Nikotin i säkra nivåer är inte mer skadligt än koffein men på grund av bristen på befintlig lagstiftning - det finns ett antal produkter på marknaden som innehåller vad som kan anses vara farliga nivåer av nikotin per påse.

Sätter standarder för ingående ingredienser

Alternativa tobaksprodukter, som syftar till att minska skadorna, måste garantera säkerheten för konsumenterna. Vi rekommenderar lagstiftning för nikotinpåsar, som att upprätthålla användningen av livsmedelsklassade ingredienser och läkemedelsklassat nikotin

Restriktioner kring förpackningar

Nikotinpåsar är avsedda för vuxna och före detta rökare. Det är mycket viktigt att förpackningen speglar detta, vilket förhindrar att den vänder sig till yngre publik. Vi rekommenderar att begränsa design som innehåller tecknade serier eller andra bilder som kan locka barn, inom rimliga gränser.

Är du osäker på vilka svar du ska ge?

Ta en titt på vad vår brittiska regissör Richard Crosby skickade in:

Ja – utan tvekan kan vikten av att reglera nikotinpåsar tillsammans med vapes inte överskattas. Sådan regelbundenhet handlar inte bara om att bevara säkerhetsstandarder; den spelar också en avgörande roll för att skydda konsumenterna och hjälpa rökare på deras resa att sluta. I första hand är införandet av en minimiålder för försäljning för nikotinbaserade produkter, satt till 18 år, avgörande för att förhindra användning av minderåriga och främja ansvarsfull konsumtion. Denna allmänna åldersbegränsning bör omfatta alla varianter av nikotinprodukter, oavsett deras fysiska form eller användningssätt. För att stärka skyddsnätet för konsumenterna förespråkar jag genomförandet av standarder för ingredienserna som används i sådana produkter. Specifikt kan en gräns på 20 mg nikotin per påse tjäna till att upprätthålla en högre säkerhetströskel. På förpackningsfronten borde material som innehåller tecknade serier eller liknande bilder vara kategoriskt förbjudna. Sådana representationer kan vara attraktiva för barn och skapa förvirring angående produktens karaktär. I samma anda bör smaknamn undvika att likna godis eller sötsaker. Denna åtgärd skulle lägga till ett ytterligare lager av avskräckning, vilket hindrar yngre demografi från att experimentera med dessa nikotinprodukter. Slutligen är det viktigt att konsekvens i regleringen av nikotinprodukter förblir en prioritet. Detta innebär att se till att alla nikotininfunderade varor uppfyller samma säkerhets- och kvalitetsriktmärken, oavsett form, samtidigt som de fortsätter att tillhandahålla ett säkrare rökalternativ för vuxna konsumenter. Som sådan efterlyser jag eftertryckligen ett rättvist och rigoröst genomförande av förordningar som gör rättvisa åt alla inblandade parter.

Uppmärksamma användare av nikotinpåse: Fyll i detta formulär för att säga din mening. Dina röster är viktiga för att utforma framtida regler. Skydda produkten med rätt regler

Det är dags att höja rösten!


🗣️ Säg vad du tycker om framtiden för #NicotinePouches
📣 Den brittiska regeringen söker offentliga synpunkter på tobaksbestämmelser
🚭Dags att uttrycka vårt behov av rättvis och förnuftig lagstiftning. 1TP5Säg ditt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vårt mål är att öka medvetenheten om nikotinpåsar och deras effektivitet när det gäller att minska de skador som orsakas av tobaksbruk. Vi är rösten för en levande gemenskap av individer som framgångsrikt har övergått till rökfria liv med hjälp av nikotinpåsar. Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om våra tillkännagivanden och kommande digitala och gräsrotsevenemang, där du kan hjälpa pouchanvändare att göra sina röster hörda.

Att anamma skademinskning är nyckeln till att skapa rökfria samhällen och förbättra folkhälsan för alla."

Gå med idag!

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev