Hoppa över länkar

Den hemliga rapporten från EU-kommissionen

En hemlig rapport från EU-kommissionen syftar till att förbjuda nikotinpåsar i Sverige. Det säger Charlie Weimers, ledamot av Europaparlamentet, som skrivit om rapporten om X. Rapporten kommer att presenteras för EU:s medlemsländer och hävdar att förbudet mot muntobak har varit mycket framgångsrikt. Den innehåller också en rekommendation till EU att utöka förbudet mot oral tobak till att även omfatta nikotinpåsar. Om EU-kommissionen och medlemsländerna accepterar rapportens rekommendationer kommer nikotinpåsar inte bara att förbjudas i Europa utan även i Sverige, eftersom Sveriges undantag från muntobaksförbudet inte gäller nikotinpåsar. Dessa uttalanden utgör inte bara en njutning för en livräddande produkt, utan är helt ur kontakt med verkligheten.

Sanningen är att snus har varit den främsta framgångsfaktorn i Sveriges inställning till att uppnå EU:s mål om ett rökfritt samhälle, definierat som färre än 5% rökare. Genom att erbjuda ett mindre skadligt alternativ till rökning har snus- och nikotinpåsar varit en avgörande komponent för att minska antalet rökare och rädda liv. Ett förbud mot nikotinpåsar skulle vara ett allvarligt bakslag i denna ansträngning och undergräva våra framsteg mot en rökfri framtid. Särskilt för Sverige självt, som skulle berövas huvudingrediensen i framgången. 

En av de mest oroande konsekvenserna av ett eventuellt förbud mot nikotinpåsar är att kvinnor kommer att drabbas oproportionerligt mycket. Svenska kvinnor tycker inte att snus är lika tilltalande som män och har följaktligen haft högre rökfrekvens än män, vilket driver Sveriges rökning priser före 2016. Sedan introduktionen av nikotinpåsar har kvinnors rökfrekvens sjunkit med 40%. Samtidigt har kvinnors användning av nikotinpåsar ökat. Genom att införa ett förbud mot dessa produkter berövas kvinnor ett mindre skadligt alternativ till rökning och tvingas i värsta fall tillbaka till alternativ som är skadliga för deras hälsa och liv. 

I kampen för ett rökfritt samhälle måste Europeiska unionen se mot hur Sverige är på väg att uppnå sin rökfria status. Att göra allt annat än det skulle vara oetiskt eftersom rökarnas liv står på spel. Återigen är den här rapporten ett bevis på att det finns många människor kvar som behöver inse potentialen i dessa produkter och lägga ideologi bakom dem. Vi måste titta på verkliga exempel och varför de fungerar. 

Sveriges politiker behöver stå i framkant och främja sin modell i EU. Weimers påpekar att den här rapporten sannolikt är en provballong från EU-byråkratin, som har för avsikt att testa vattnet. Vi måste höja våra röster och se till att detta inte går ohotat. Med Sverige som det land som ligger närmast att uppnå EU:s eget mål att bli rökfritt vore det tragiskt om Europeiska unionen skulle vara den som kastar en skiftnyckel i arbetet.

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev