Rapporten tyder på att snus är Norges bästa hjälpmedel för rökavvänjning

Publicerad på:

Publicerad i:

Utdrag:

Denna studie undersöker effektiviteten av Snus som ett rökavvänjningshjälpmedel i Norge. Resultaten bekräftar att snus är den mest använda och framgångsrika metoden för att sluta röka i landet. Det finns dock en könsskillnad i snusanvändning, där män är mer benägna att använda det jämfört med kvinnor. Studien understryker vikten av att förbättra tillgången till avvänjningshjälpmedel för alla individer, eftersom ett betydande antal rökare försöker sluta utan att använda några hjälpmedel. Att stärka tillgången och allmänhetens medvetenhet kan i hög grad stödja individer i deras ansträngningar att sluta röka.

Sammanfattning:

– Norge har en rökprevalens på 14%, lägre än EU-genomsnittet på 23%.

– Snus, en rökfri tobaksprodukt, tros bidra till de låga röktalen i de nordiska länderna.

– En studie med norska data visade att snus var det vanligaste och mest framgångsrika rökavvänjningshjälpmedlet i Norge.

– Snusanvändningen i Norge har ökat över tid, och antalet rökare har minskat.

– Omkring 40% av rökare i Norge försöker sluta varje år, men bara 1 av 3 lyckas.

– Studien identifierade tre primära kategorier av rökavvänjningshjälpmedel: rådgivning, läkemedel och nikotinersättningsterapi (NRT) som snus och e-cigaretter.

– Män och kvinnor i Norge har olika preferenser för rökhjälpmedel, fler män använder snus och fler kvinnor använder mobilappar.

– Snus visade sig vara det mest effektiva avvänjningsmedlet, minst dubbelt så effektivt som andra produkter.

– Nikotinpåsar, som snus, kan hjälpa till att överbrygga klyftan mellan män och kvinnor vid rökavvänjning.

– Bristande tillgång till avvänjningshjälpmedel och tron på viljestyrka som den främsta faktorn för att sluta var orsaker till att vissa individer inte använde NRT.

– Förbättrad åtkomst och offentliga meddelanden kan hjälpa individer att få tillgång till och dra nytta av rökavvänjningsprodukter.

Läs hela texten här

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev