Rökfritt Europa: Sverige klipper ner snusskatten till 20%

Publicerad på:

Publicerad i:

Sverige sänker skatten på snus till 20% och accelererar framstegen mot det första rökfria landet i Europa

Sverige har gjort ett banbrytande drag för att minska rökningen ytterligare och främja skademinskning. Den 7 september 2023 avslöjade den svenska regeringen sina planer på att sänka skatten på snus, en rökfri tobaksprodukt, till 20%. Detta strategiska beslut kommer tillsammans med en höjning av skatterna på cigaretter och röktobak med 9%. Som resten av EU ser på fortsätter Sveriges banbrytande steg att sätta en exemplarisk standard för insatser för att minska skador över hela kontinenten.

Sverige har länge legat i framkant när det gäller progressiv hälsopolitik, särskilt när det gäller rökning. Med ett ambitiöst mål att uppnå en rökfrekvens under 5%, har nationen konsekvent visat sitt engagemang för folkhälsan. Detta senaste initiativ stärker Sveriges rykte som en ledare för skademinskning.

Den nya skattepolitiken visar Sveriges engagemang för att snabba på sin resa mot en rökfri framtid. Vi bör betona att Sverige inte bara förespråkar skademinskning. Mer imponerande är att den aktivt implementerar skademinskningspolitik genom att göra mindre skadliga alternativ som snus mer tillgängliga genom skattesänkningar.

Sänkningen av snusbeskattningen är en betydande utveckling inom skadereducerande politik. Snus är en rökfri tobaksprodukt som är mindre skadlig än traditionella cigaretter. Genom att sänka skatten på snus vill Sverige uppmuntra rökare att byta till detta alternativ, vilket i slutändan minskar de totala skadorna i samband med tobaksbruk.

Sveriges senaste policybeslut förstärker dess skademinsknings- och folkhälsoledarskap. Det är ett inspirerande exempel för andra EU-medlemsstater att följa. Utvecklingen mot riskbaserad beskattning och reglering, som Sverige har visat, kan vara en katalysator för att uppmuntra rökare att gå över till mindre skadliga produkter som vaping- och nikotinpåsar.

Vi uppmanar Europeiska unionen att ta inspiration från Sveriges ledning. Vikten av att förstå implementeringen av riskbaserad beskattning och reglering för mindre skadliga produkter, inklusive vaping- och nikotinpåsar, är enorm. Som ni vet förespråkar vi en legalisering av snus i EU, ett steg som kan få en djupgående inverkan på folkhälsopolitiken i hela regionen. Vi anser att Sveriges beslut att sänka skatten på snus till 20% och höja skatten på cigaretter och röktobak med 9% representerar ett viktigt steg mot en rökfri framtid. När EU fortsätter sina ansträngningar för att minska antalet rökare och förbättra folkhälsan, fungerar Sveriges innovativa tillvägagångssätt som en ledstjärna för inspiration och visar att riskbaserad beskattning och reglering effektivt kan uppnå dessa viktiga mål. Det är dags för EU att följa Sveriges ledning och prioritera medborgarnas välbefinnande genom att anamma denna framåtsträvande politik.

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev