Sverige Nära Rökfritt Status

Författare

Publicerad på:

Publicerad i:

Sverige har nästan nått rökfritt status, vilket anses vara 5 procent av befolkningen eller mindre rökande, rapporterar AP. 2019 var 6,4 procent av svenskarna över 15 år dagligrökare. Förra året var 5,6 procent av befolkningen rökare, enligt Folkhälsomyndigheten.

– Vi var tidiga med att begränsa rökning i offentliga utrymmen, först på skollekplatser och fritidshem och senare på restauranger, uteserveringar och offentliga platser som busstationer, säger Ulrika Arehed, generalsekreterare på Cancerfonden. – Parallellt har skatter på cigaretter och strikta restriktioner för marknadsföringen av dessa produkter spelat en viktig roll.

ledamöter av Europaparlamentet uttryckt oro med Europeiska unionens syn på rökavvänjning, och noterar ett behov av en strategi som följer Sveriges. Charlie Weimers och Johan Nissinen efterlyste en mer öppen inställning till skademinskning i EU vid en presskonferens i Bryssel som stod som värd för World Vapers' Alliance.

"Det svenska fallet presenterar den tredje och sista avgörande pelaren i argumentet för att minska skadan", säger Michael Landl, chef för World Vapers' Alliance. – Vetenskapen, konsumenternas erfarenhet och nu det svenska exemplet är ett bevis på att skademinskning fungerar för att uppnå ett rökfritt samhälle. Nu har vi ett obestridligt fall att den EU-omfattande förordningen måste vara riskbaserad och evidensstödd.”

"Politik bör vara evidensbaserad," sade Weimers. ”WHO [World Health Organization] kommer snart att klassa Sverige som Europas första rökfria land på grund av skadereducerande policyer och utbredd användning av snus. Sverige har ett brett utbud av skadereducerande produkter: Vi har snus, nikotinpåsar, vaping, etc. Människor får välja!”

Nissinen sa: "Det är klart att rökning dödar, och vi måste göra allt vi kan för att förhindra dessa onödiga dödsfall. Sverige är det bästa exemplet på hur detta är möjligt, nämligen med ett pragmatiskt skadereducerande synsätt. Det är det enda landet i EU där snus är lagligt och populärt, med 18 procent av befolkningen som använder det. Att äta snus istället för cigaretter räddade många svenska liv. Det är dags att EU-kommissionen förväntar sig denna verklighet och börjar agera därefter.”

”Snus har använts sedan 1800-talet, så vi har mer än 200 år av en fallstudie som visade att tobaksreducering fungerar. Snus är ett utmärkt sätt att fortsätta att konsumera nikotin utan skadliga kemikalier du tar från de traditionella brännbara cigaretterna, säger Carissa Under, chefen för Considerate Pouchers. "Många länder i Europa försöker överreglera eller förbjuda alternativa nikotinprodukter. Politiker tror att ett förbud mot något kommer att få dem att försvinna. Vi vet att det inte är sant."

WHO tillskriver dock Sveriges sjunkande rökfrekvens till tobakskontrollåtgärder, inklusive informationskampanjer, reklamförbud och ”avvänjningsstöd” för dem som vill sluta. Myndigheten uppgav att Sveriges tobaksanvändning ligger på över 20 procent när man räknar in snus och liknande produkter.

"Att byta från en skadlig produkt till en annan är inte en lösning", sa WHO i ett mejl och hänvisade till snus. "Att främja en så kallad "harm reduction approach" till rökning är ett annat sätt som tobaksindustrin försöker vilseleda människor om den inneboende farliga naturen hos dessa produkter."

Se originalartikeln här

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev