EU borde ompröva sin antirökpolitik och istället anamma den svenska modellen

Författare

Publicerad på:

Publicerad i:

Idag, den 31 maj, dvs Världs tobaksdagen, utropat av WHO för att uppmärksamma de globala negativa hälsoeffekterna av rökning, har konsumenter och ledamöter av Europaparlamentet uppmanat EU att följa det svenska exemplet på en framgångsrik strategi för att sluta röka, eftersom EU kämpar för att utveckla ett förnuftigt förhållningssätt. för att bekämpa rökfrekvensen.

Sverige är på väg att bli det första rökfria landet i världen och ingen verkar känna igen denna otroliga framgångssaga. Det är dags att beslutsfattare över hela EU och världen erkänner det svenska mirakel som händer framför våra ögon. Jämförande data på Sverige och andra utvecklade länder visar att svenskarna har kunnat minska rökningen mycket snabbare än något annat land. Kontrasten med länder som har lagt en mer restriktiv och illiberal politik på tobaksreducerande produkter är skarp.

Beat Rökning Som Svenskarna

Mellan 2012 och 2022 har antalet vuxnas rökare i Sverige minskat mer än två gånger snabbare än i Spanien, sex gånger snabbare än i Tyskland och nästan tolv gånger snabbare än i Italien. Hur lyckades Sverige minska rökningen så snabbt där andra länder stannade upp? Svaret är att minska tobaksskador.

För att uppmana EU-kommissionen att äntligen ändra sitt misslyckade tillvägagångssätt gick World Vapers' Alliance tillsammans med Considerate Pouchers (en annan konsumentorganisation) och två riksdagsledamöter, Charlie Weimers och Johan Nissinen, för att fira det svenska antirökmiraklet.

Under en presskonferens som anordnades av World Vapers' Alliance lyfte parlamentsledamoten Charlie Weimers fram den svenska framgången och sa att: ”Politik bör vara evidensbaserad. WHO kommer snart att klassa Sverige som Europas första rökfria land på grund av skadereducerande policy och utbredd användning av snus.” Carissa Under form Considerate Pouchers uppgav också att snus som har hjälpt miljoner sluta röka och har använts säkert i mer än 200 år i Sverige.

Total avhållsamhet skulle vara det idealiserade målet för många, men också högst orealistiskt. Vi ser tydligt att det finns en efterfrågan på nikotinkonsumtion. Det är anledningen till att vi ser miljontals rökare över hela världen. Vad produkter som snus, vaping och nikotinpåsar gör är att skilja de mest skadliga komponenterna av rökning från nikotinkonsumtion. Även om det inte är helt riskfritt, är det ett mycket mindre skadligt sätt att konsumera nikotin än att röka. Så varje rökare som byter till dessa produkter är en förbättring av folkhälsan.

Tillgången och överkomligheten av dessa mindre skadliga alternativ är en av de främsta drivkrafterna bakom den snabba nedgången av rökfrekvensen i Sverige. Sverige stängde 2022 med en andel rökare dagligen på bara 5,6 procent – den lägsta i EU – och förväntas nå den under 5% rökprevalensen i år. 17 år före det mål som EU satt upp. För att uppmärksamma denna otroliga prestation höll World Vapers' Alliance en protest framför Europaparlamentet och hugger en gigantisk cigarett som representation av den svenska framgången.

Samtidigt väljer EU och många länder den motsatta strategin och misslyckas därmed bittert. För närvarande ligger rökningen i EU som helhet på 25 procent. EU-politiker måste vakna upp och följa det svenska sättet att hantera rökning omedelbart. Det är fortfarande 700 000 människor som dör varje år över hela kontinenten. Ändå planerar EU att slå ner ytterligare på alternativen. Högre beskattning och smakförbud är fortfarande på agendan och drivs av EU-kommissionen, samtidigt som legaliseringen av snus inte syns någonstans. Ironiskt nog visar det enda landet med undantag från snusförbudet störst framgång i kampen mot rökning, nämligen Sverige.

Ändras tidvattnet?

Under samma evenemang uppmanade parlamentsledamoten Nissinen EU att följa en skademinskningsstrategi: Sverige är det bästa exemplet på hur detta är möjligt, nämligen med ett pragmatiskt skadereducerande synsätt. Det är det enda landet i EU där snus är lagligt och populärt med 18% av befolkningen som använder det. Att äta snus istället för cigaretter räddade många svenska liv. Det är dags att EU-kommissionen förväntar sig denna verklighet och börjar agera därefter.”

Ur ett konsumentperspektiv är det mycket uppmuntrande att se att fler och fler politiker tar till orda för skademinskning som stöter tillbaka på attackerna mot de mest framgångsrika rökavvänjningsmedlen. Sverige är världsledande inom tobaksreducering och resten av EU borde dra lärdom av de svenska erfarenheterna. 700 000 dödsfall per år borde vara skäl nog att börja lyssna på vetenskap, konsumenter och folkhälsoexperter.

Se originalartikeln här

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev