Considerate Pouchers Sverige förespråkar Nikotinpåsar i Kanada

Publicerad på:

Publicerad i:

Considerate Pouchers Sverige har tagit ytterligare ett steg i kampen mot rökrelaterade hälsofrågor. Vi har initierat uppsökande verksamhet till kanadensiska hälsovårdsmyndigheter för att dela med oss av insikter och framgångar från Sveriges strategier för tobakskontroll, och särskilt betonat effekten av nikotinpåsar. Detta proaktiva drag visar vårt engagemang för att utvidga ansträngningarna för att minska skadeskador internationellt.

Carissa Düring, direktören för Considerate Pouchers Sverige, skrev omtänksamma brev till hälsoministrarna i provinsen. Carissa delade det positiva resultatet i Sverige – en anmärkningsvärd minskning av rökfrekvensen på grund av införandet av nikotinpåsar. Detta tillvägagångssätt har varit avgörande för Sveriges resa mot att bli en rökfri nation, med rökfrekvensen för vuxna som sjunkit under 5%.

Considerate Pouchers är hoppfullt att Kanada kommer att överväga att integrera nikotinpåsar i sin THR-arsenal och ta ett stort steg mot en framtid fri från rökrelaterade sjukdomar. Vårt budskap är tydligt: att tillhandahålla en rad rökalternativ kan ge individer möjlighet att göra hälsosammare val och avsevärt bidra till folkhälsomålen.

Uppsökandet är en del av en bredare vision av Considerate Pouchers att engagera sig med hälsovårdstjänstemän över hela världen, förespråka förändring och erbjuda stöd för att uppnå gemensamma folkhälsomål.

Rulla nedan för att se breven som förespråkar en hälsosammare framtid.

Brev Sida 1


Brev Sida 2

Se alla brev här

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev