Det kontraproduktiva draget: Luxemburgs nya skatt på säkrare alternativ 

Publicerad på:

Publicerad i:

I en meddelande som har väckt stor debatt, förbereder Luxemburg att införa nya skatter på e-cigaretter och nikotinpåsar från och med den 1 oktober 2024. Enligt hälsoministrarna Martine Deprez och finansminister Gilles Roth, som svarade på en förfrågan av Riksdagsledamot Sven Clement från Piratpartiet, den föreslagna beskattningen kommer att beskatta e-vätskor med 120 euro per liter och nikotinpåsar med 22 euro per kilo. Denna åtgärd är en del av ett bredare nationellt anti-rökningsprogram som syftar till att omfatta dessa nya generationens tobaksprodukter.

På Considerate Pouchers finner vi detta tillvägagångssätt inte bara kontraintuitivt utan också potentiellt skadligt för folkhälsoinsatser som syftar till att sluta röka. Här är varför.

De säkrare alternativen 

För det första är det allmänt erkänt inom forskarvärlden att e-cigaretter och nikotinpåsar är mindre skadliga än traditionella cigaretter. Public Health England, till exempel, har konsekvent rapporterad att vaping är 95% mindre skadligt än att röka tobak. Nikotinpåsar erbjuder på samma sätt ett rökfritt alternativ som ger nikotin utan tjära, kolmonoxid och andra skadliga kemikalier som finns i cigaretter.

Ekonomiska konsekvenser av högre skatter

Beslutet att ta ut så höga skatter på dessa produkter syftar till att minska deras konsumtion. Men denna policy tar inte hänsyn till att många rökare har vänt sig till dessa alternativ som ett sätt att sluta röka. Genom att göra dessa produkter dyrare straffar regeringen inte bara individer som försöker minska sina hälsorisker utan avskräcker också oavsiktligt rökare från att byta till dessa säkrare alternativ. Den ekonomiska barriär som skapas av högre skatter kan tvinga många att fortsätta röka traditionella cigaretter, som fortfarande är billigare och mer skadliga.

Konsumentpåverkan och rökavvänjning

Effekten på konsumenterna är tydlig: högre priser kommer att göra det mer utmanande för rökare att få tillgång till dessa säkrare alternativ. I en tid då folkhälsan borde vara ett yttersta problem är det avgörande att uppmuntra, inte hindra, antagandet av skademinskande verktyg. Det nya skattesystemet skulle kunna vända de framsteg som gjorts i ansträngningarna för att sluta röka genom att göra mindre skadliga produkter mindre tillgängliga och prisvärda.

En motsägelsefull syn på folkhälsan

Dessutom verkar denna politik motsäga själva kärnan i folkhälsofrämjande. Även om syftet med Luxemburgs antirökprogram är att minska antalet rökare, skickar införandet av säkrare nikotinprodukter under straffskatteåtgärder blandade signaler. Om det slutliga målet är att förbättra folkhälsan, bör politiken anpassas för att stödja antagandet av mindre skadliga alternativ snarare än att klumpa ihop dem med farligare traditionella tobaksprodukter.

På Considerate Poachers uppmanar vi till en omvärdering av denna policy. Ett mer balanserat tillvägagångssätt skulle överväga vilken roll e-cigaretter och nikotinpåsar spelar för att sluta röka. I stället för att införa oöverkomliga skatter bör regeringen fokusera på att reglera dessa produkter för att säkerställa säkerhet och effektivitet samtidigt som de håller dem ekonomiskt tillgängliga för dem som behöver dem mest.

Denna policy kan oavsiktligt undergräva folkhälsomålen och vidmakthålla själva problemet som den försöker lösa. Vi tror på att främja hälsa utan att straffa dem som försöker göra bättre val för sig själva.

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev