Considerate Pouchers skriver till det tyska hälsoministeriet

Publicerad på:

Publicerad i:

Michael Raetz från Considerate Pouchers, ett globalt nätverk av dedikerade påsar, har skrivit till det tyska hälsoministeriet för att uppmana till legalisering av nikotinpåsar i Tyskland.

Considerate Pouchers har åtagit sig att främja säkrare alternativ till traditionella brännbara cigaretter och säkerställa tillgång till dessa alternativ för konsumenter över hela världen.
Michael hävdar att nikotinpåsar erbjuder en lovande lösning för individer som vill sluta röka. Med inspiration från Sverige, där liknande produkter som kallas "Snus" länge har funnits och anammats, efterlyser vi ett erkännande av de potentiella fördelarna med nikotinpåsar i Tysklands folkhälsopolitiska diskurs.

Konsumenternas samlade erfarenhet och tillsammans med robust forskning har visat att nikotinpåsar är ett rökfritt alternativ som avsevärt minskar skadorna på användarnas hälsa jämfört med rökning. Ett stort antal européer har framgångsrikt gått över från rökning genom att använda påsar, på grund av deras effektivitet när det gäller att hjälpa människor att övergå från rökning till säkrare nikotinprodukter.

Det är ytterst viktigt att det finns laglig tillgång och vettig reglering av nikotinpåsar. Därför efterlyser vi implementering av åldersbegränsningar för distribution och upprättande av lagliga nikotingränser för att säkerställa säker användning. Genom att göra påsar lättillgängliga för de 1,3 miljarder rökare globalt och de 13,6 miljoner rökarna i Tyskland, tror vi att de kan göra betydande framsteg för att lindra skadorna i samband med rökning.

Men det nuvarande regelverket i Tyskland utgör ett hinder för att komma åt nikotinpåsar. Klassificerade som "mat" snarare än tobaksprodukter, påsar är inte tillgängliga för försäljning på den inhemska marknaden, vilket leder till att konsumenter söker alternativ via onlinekanaler från utlandet. Denna regelklyfta hindrar inte bara konsumenternas tillgång utan leder också till förlorade skatteintäkter för den tyska regeringen.

Federal Institute for Risk Assessment (BfR), visar tydligt deras minskade relativa risk i jämförelse med rökning.

Framgången med nikotinpåsar i Sverige fungerar som en övertygande fallstudie, som visar deras roll i att avsevärt minska rökfrekvensen och tillhörande hälsorisker. Trots växande mediabevakning och allmänhetens medvetenhet om nikotinpåsar är frågan fortfarande underrepresenterad på förbundsdagens agenda.

Sammanfattningsvis uppmanar Considerate Pouchers trafikljuskoalitionen att prioritera legaliseringen av nikotinpåsar i Tyskland. Genom att överväga de evidensbaserade fördelarna och samråda med experter kan vi främja folkhälsoinitiativ och ge rökare ett säkrare alternativ. Vi efterlyser ytterligare dialog och samarbete i denna viktiga fråga, och betonar de potentiella fördelarna för både rökare och icke-rökare.

Se brevet från Michael Raetz nedan –

Brev Sida 1


Brev Sida 2

Dela på:

Du kanske också gillar

Omtänksamma påsar

Varje år går 700 000 liv tragiskt förlorade i EU på grund av rökrelaterade sjukdomar. Eftersom EU granskar olika nikotin...

Omtänksamma påsar

Sverige föreslår betydande förändringar av den tillåtna nikotinhalten i snusprodukter. Nyligen rekommenderade regeringens utredare Inga-Lill Askersjö...

sv_SESV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev